De Birkman-methode is een zelfbeoordelinginstrument, ontwikkeld door dr. Roger Birkman.
Deze methode gaat uit van een gestandaardiseerde vragenlijst die door de betrokkene wordt ingevuld.
Vervolgens worden de antwoorden vergeleken met die van een database van bijna 400.000 mensen.


Zie verder:

Birkman methode