Arbeid als medicijn - kan een belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van jouw talent.
Naast kansen voor ontplooiing kan werk uitval met psychische problemen voorkomen
en herstel van psychische klachten bevorderen.

De - Locus of control - zegt iets over hoe je denkt over de wijze waarop je invloed
kunt uitoefenen op de wereld om je heen. Kun je zelf richting geven aan jouw toekomst?
Of ben je een speelbal van de omstandigheden?

Learned helplessness van Seligman - leert dat je denkt gevangen te zitten terwijl
de kooi vaak wagenwijd open staat.

De cognitieve dissonantie van Leon Festinger - maakt duidelijk hoe het komt dat het zo moeilijk is
open te staan voor nieuwe leerervaringen. Het is de mens eigen om nieuwe impulsen te vangen in oude
patronen. Doordat je denkt dat je weet hoe het zit mis je vaak de kans je te vernieuwen.

De Piramide van Maslow - geeft inzicht in de verschillende behoeften
die wij hebben. Tevens geeft het inzicht in de prioriteiten die hierbij van belang zijn.
Zo staat veiligheid en voeding voorop. Als hierin voorzien is
kun je verder denken over wat voor jou van belang is in het leven.

De fases van verandering van Prochaska en Diclemente - beschrijven hoe veranderingen plaats kunnen vinden
en welke zaken hierbij aan bod komen.

Van onbewust onbekwaam naar onbewust bekwaam - laat zien welke fases je in het leerpoces doorloopt.
Het helpt je te begrijpen waarom het zo moeilijk is bewust te worden zonder dat je
al in staat bent te doen wat je zou willen doen.

De niveau's van bekwaamheid worden in Millers piramide - geschetst. Het gaat hierbij om de wijze waarop je zaken
in de vingers krijgt.

De zelfmanagementmatrix van David Allen - maakt helder hoe je balans blijft vinden in controle en overzicht.

De matrix van werkplezier en affiniteit - helpt je om steeds dichter te komen bij wat voor jou in werk van belang is.
Het leert je een balans te vinden tussen het naar je zin hebben en het zinvol bezig zijn.

De Roos van Leary - laat je zien hoe jij je tot anderen kunt verhouden.
Met deze kennis kun je komen tot andere manieren van samenwerken.

De dramadriehoek - laat zien tot welke posities we worden verleid en hoe we
er voor kunnen kiezen dit spel niet meer mee te spelen.

De De conflicthanteringsstijlen van Thomas en Kilmann - gaan in op de verschillende manieren waarop je om kunt gaan met conflicten.

In - de management- en operationele talenten van Arnout Cohen - komen de verschillende talenten van mensen aan bod.

In - de teamrollen van Belbin - schetst Belbin de verschillende rollen die in teams aan bod komen.
De teamrollen kunnen jou helpen jouw eigen rol te (her)vinden en verder in te vullen.

Met de - kernkwadranten van Ofman - leer je jouw kwaliteiten herkennen en ondek je jouw valkuilen, uitdagingen en allergieen.

Met de - Birkman methode - leer je meer over jouw beroepsmatige belangstelling,
stijl van werken, sterke en zwakke kanten, jouw behoeften ten aanzien van de werkomgeving en tenslotte jouw gedrag onder stress.

Competentieoverzicht - van de verschillende competenties die je kunt inzetten in jouw werk.

De loopbaancompetenties van Marinka Kuijpers - schets de competenties die je nodig hebt om vorm te geven aan jouw loopbaan.

De Swot-analyse - helpt je om sterktes en zwaktes in kaart te brengen.

De V-wig van Rolph Pagano - helpt je om de spagaat van wens en realiteit scherp te krijgen

Het Peter principle - laat de consequenties laat zien als jij jouw eigen
grenzen overschrijdt. Het helpt je met beide benen op de grond te blijven staan.