De wet van Parkinson stelt dat het werk (van een taak) uitdijt naar de beschikbare tijd (om een taak te realiseren).
"Work expands to fill the time available for its completion."
C. Northcote Parkinson formuleerde deze op waarneming gebaseerde wet in zijn boek Parkinson's Law:
The Pursuit of Progress (London, John Murray, 1958). Parkinson stelde vast dat de omvang van het Britse imperium afnam
terwijl het ambtelijk apparaat van het Britse imperium in omvang toenam. De oorzaak hiervan was volgens Parkinson tweeledig:
Een manager wil, in plaats van meer rivalen, meer ondergeschikten. Een manager creeert werk (ze houden elkaar bezig).
Parkinson nam waar dat het aantal mensen in een bureaucratie, onafhankelijk van het werkaanbod, met 5-7% per jaar toeneemt.
In de computerwereld blijkt dat de wet van Parkinson ook van toepassing is. De informatie expandeert al naargelang
de beschikbare opslagcapaciteit.

De wet van Parkinson is zeer bruikbaar bij de ontwikkeling van jouw talent.
Door te begrenzen en deadlines te stellen zul je veel productiever zijn en zul je beter in staat zijn jouw talent te realiseren.

Bron: http://nl.wikipedia.org