Voelen

Om jouw talent verder te kunnen ontwikkelen is het belangrijk steeds meer op jouw gevoel te kunnen varen
en te kunnen vertrouwen.

De vragen die hierbij passen zijn:

Wat voel ik?
Wat ben ik gewaar?

Blijf jezelf deze vragen stellen. Je zult hierdoor scherper leren voelen.

Helder voelen is één van de pijlers voor de ontwikkeling van jouw talent.