Onderzoek de fases van talentontwikkeling

Nu wordt het tijd de verschillende fases van talentontwikkeling
nader te onderzoeken.

In welke fase zit jij?.......