Suzy Welch 10-10-10

10-10-10 houdt in dat je bij het nemen van beslissingen eerst de gevolgen voor het heden, de korte termijn
en de verre toekomst overweegt.
"Ieder 10-10-10-proces begint met een vraag. Dat wil zeggen, iedere 10-10-10 actie begint ermee dat je een dilemma,
crisis of probleem voorlegt in de vorm van een vraag.
Moet ik mijn baan opzeggen? Moet ik het huis met de prachtige tuin en het lekkende dak kopen?
Moet ik mijn relatie voortzetten of beeindigen? De volgende fase is gegevens verzamelen.
De enige vereiste is dat je eerlijk en volledig bent als je de volgende vragen beantwoordt: wat zijn gezien mijn vraag,
de gevolgen van elk van mijn opties over tien minuten? Over tien maanden? En over tien jaar?
Je hoeft geen van de tienen letterlijk te nemen. De eerste tien staat in feite voor nu meteen.
De tweede tien staat voor een moment in de nabije toekomst.
En de derde tien staat voor een moment in de toekomst".

Dit instrument biedt de mogelijkheid om niet alleen in het heden verschillende opties te onderzoeken
maar je kunt de opties ook direct wegen naar de gevolgen in de tijd.
Iets kan nu en op de korte termijn heel aangenaam en passend lijken maar als je bedenkt
wat het betekent op de lange termijn zou je tot heel andere gedachten kunnen komen.

Bron: Suzy Welch 10-10-10 (2009) uitgegeven door Kosmos, Utrecht/Antwerpen.