Het transtheroretisch model van Prochaska en Diclemente (2002), ook wel stages of change model genoemd beschrijft
verschillende stadia van (gedrags)verandering. (Tekst overgenomen van http://doca.nigz.nl)

Stadia van verandering:

Voorbeschouwingfase: fase waarin men zich nog niet bewust is van een probleem
en nog niet overweegt om zijn gedrag te veranderen. (precontemplation)

Overpeinzingfase: fase waarin men de voor- en nadelen afweegt en overweegt om
(binnen zesmaanden) het gedrag te veranderen. (contemplation)

Voorbereidingsfase: fase waarin men zich voorneemt om
(binnen een maand) wat aan het gedrag te doen. (preparation)

Actiefase: fase waarin men het nieuwe gedrag vertoont. (action)

Fase van gedragsbehoud waarin men het nieuwe gedrag (tenminste zes maanden) heeft volgehouden (maintenance).

In onderstaand figuur worden de verschillende fases en hun samenhang geschetst:


Als het nieuwe gedrag niet wordt volgehouden, treedt er terugval op naar een eerdere fase (relapse).
Sommige mensen gaan sneller dan anderen en sommige blijven in een bepaalde fase steken.
Mensen kunnen op elk punt het model binnenkomen of uitgaan.

Bron: Prochaska, J.O., Redding, C.A., Evers, K.E. (2002). The transtheoretical model and stages of change.
In:K. Glanz, B.K. Rimer, F.M. Lewis et al (red.), Health behaviour and health education: theory, research andpractice,
3rd edition, (pp. 99-120). San Francisco, CA: Jossey-Bass.