Aan de toolbox mag natuurlijk de piramide van Maslow niet ontbreken. Ik heb de onderstaande
tekst letterlijk ontleend aan Wikipedia http//nl.wikipedia.org/wiki/Piramide_van_Maslow.
Het model geeft inzicht in de verschillende behoeften van mensen en hun onderlinge samenhang.

Om als mens een gezonde persoonlijkheid te kunnen ontwikkelen moeten volgens Abraham H. Maslow
een aantal fundamentele behoeften minimaal bevredigd zijn. Deze behoeften klasseert hij volgens een hierarchie.


Zijn behoeftehierarchie ziet er als volgt uit:

1.Organische of lichamelijke behoeften, deze fysiologische behoeften houden verband met de homeostase
van het organisme en het lichamelijk evenwicht. Hieronder vallen onder meer behoefte aan voedsel,
drinken en ontlasting. Opvallend is dat Maslow hieronder ook seks klasseert, evenals andere lichamelijke
zaken zoals sport en comfort.

2.Behoefte aan veiligheid en zekerheid, het individu gaat beveiliging zoeken in een georganiseerde kleine
of grote groep. Dit kan bijvoorbeeld de buurt, het gezin of het bedrijf zijn. Typische voorbeelden zijn:
huisvesting, werk en relaties. Er wordt gepoogd dit op te vangen door een uitgebreid stelsel van sociale zekerheid.

3.Behoefte aan sociaal contact, behoefte aan vriendschap, liefde en positief-sociale relaties.

4.Behoefte aan waardering en erkenning, die de competentie en het aanzien in groepsverband verhogen;
het belang hechten aan de status in sociaal verband.

5.Behoefte aan zelfontplooiing of zelfactualisatie, is de behoefte om zijn persoonlijkheid en zijn mentale
groeimogelijkheden te ontwikkelen en te valoriseren. Het sociale milieu is niet weg te cijferen als steunende
basis van deze actualisatietendens.

De fysiologische behoefte noemde Maslow ook 'Lagere fundamentele behoefte'. De drie hogere behoeften zijn de
'Hogere fundamentele behoeften'. Belangrijk is hier het woord 'fundamenteel'. Volgens Maslow zou een
niet-bevrediging van deze fundamentele behoeften leiden tot een vermindering van de volle menselijkheid
en tot blokkering van de menselijke mogelijkheden. De groeibehoefte is volgens Maslow niet fundamenteel.
De persoon kan zichzelf pas verwezenlijken (groeien) als hij de fundamentele behoeften minimaal bevredigd heeft.

In later onderzoek kwam Maslow tot de conclusie dat elke mens gekneld zit tussen de fundamentele behoeften
van het behoud en de groeibehoefte naar nieuwe ervaring. Wil men kunnen groeien, moet men de aantrekkelijkheid
van de 'veilige situatie' verkleinen en het gevaar van de 'groei' verkleinen. Met deze 'veilige situatie'
doelde Maslow op de veiligheid van de originele situatie. Hoe de mens nu gevestigd is met zijn gewoontes,
wil men deze gewoontes veranderen en nieuwe ervaringen opdoen, dan doorbreekt men deze 'veilige situatie'.

Empirisch onderzoek heeft nauwelijks of geen steun opgeleverd voor de ideeen van Maslow.
Dat betekent niet dat de door hem geidentificeerde behoeften niet bestaan, maar vooral dat deze niet op de
door hem voorgestelde wijze zijn te ordenen.

In latere versies bracht Maslow nog enkele veranderingen aan in zijn hierarchie.
Hij besefte dat er binnen de zelfontplooiing nog onderverdelingen te maken waren. Deze onderverdelingen
tonen echter een grote verwantschap en lopen vloeiender in elkaar over dan de onderliggende die duidelijke afbakeningen hebben.
Tegen het einde van zijn leven voegde Maslow nog een achtste trap toe; die van het transcendente.