In haar boek "Breng beweging in je loopbaan" (2005), onderscheidt Marinka Kuijpers een vijftal loopbaancompetenties
die van belang zijn voor het verkrijgen van waardevol werk ( Den Haag, SDU uitgevers bv).
In het onderstaande vat ik deze competenties kort samen:

Motievenreflectie: Het nadenken over wensen en waarden die van belang zijn voor je eigen loopbaan.
Het gaat om bewustwording van wat je eigenlijk belangrijk vindt in je leven, wat je voldoening geeft
en wat je nodig hebt om prettig tte kunnen werken.

Kwaliteitenreflectie: Het nadenken over wat je (niet) kunt en hoe je dit kunt gebruiken in je loopbaan.
Je reflecteert op je eigen eigenschappen, competenties, vaardigheden,etc. en je kunt feedback vragen aan anderen over je kwaliteiten.

Werkexploratie: Het onderzoeken van eisen en waarden in werk en de mogelijkheden om te veranderen van werk.
Je gaat op zoek naar werk(zaamheden) waarin jouw persoonlijke waarden overeenkomen met de normen en waarden
die in dat werk gelden en waarin jouw kwaliteiten aansluiten bij de ontwikkelingen die in dat werk voorkomen.

Loopbaansturing: Het plannen,beinvloeden en bespreken van je leren en werken gericht op loopbaanontwikkeling.

Netwerken: Contacten opbouwen en onderhouden op de arbeidsmarkt gericht op je loopbaanontwikkeling.
Je kunt netwerkcontacten gebruiken om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen, van werkmogelijkheden
en om feedback te krijgen op je eigen functioneren.

Bovenstaande competenties geven richting aan het ontwikkelen van talent.