Focussen en betekenis geven

De manier waarop jij focust en betekenis geeft aan wat je voelt,
denkt en doet geeft richting aan jouw leven.

De vragen die je jezelf hierbij kunt stellen zijn:

Waar richt ik mij op?
Wat betekent dit voor mij?
Welke betekenis geef ik hieraan?

De speelruimte die je in het leven hebt is niet het grip krijgen op wat er gebeurt,
maar grip krijgen op de focus die je kiest en de betekenis die je aan de gebeurtenissen geeft.

Het leren zelf beter te focussen en jouw eigen betekenis te verlenen maakt je vrij
en helpt je jouw talent te ontwikkelen.