In beweging blijven

Je kunt alleen jouw talent ontwikkelen als je voortdurend in verbinding en beweging blijft.

Bij verbinding gaat het om de verbinding met de mensen om je heen.
Bij beweging gaat het om het steeds wisselen van positie.

Het is de kunst om je vloeiend te blijven bewegen.

Als je vast raakt in een van de posities van voelen, denken, doen, investeren, betekenis geven of begrenzen,
dan stokt jouw ontwikkeling en loop je vast.