Vragenlijst Inventarisatie Levensgebieden (VIL)

In samenwerking met Saskia Dieleman en Rene Post
heb ik de Vragenlijst Inventarisatie Levensgebieden (VIL) ontwikkeld.

In de VIL komen de belangrijkste levensgebieden aan bod, te weten:
De directe omgeving (zoals huisvesting), gezondheid, vrienden en familie,
partner/relatie, geld, carriere, plezier en ontspanning en tenslotte persoonlijke groei.

Elk levensgebied kun je scoren met ik ben ontevreden,ik twijfel, of ik ben hier tevreden over.
De vragenlijst sluit af met het nagaan waar je nu het meest en het minst tevreden over bent,
en tenslotte wat je gaat doen om je meer tevreden te voelen.

De lijst helpt je jouw uitgangssituatie te schetsen, en een focus te vinden voor de eerst volgende acties.

Als je de lijst halfjaarlijks of jaarlijks herhaald kun je jouw eigen ontwikkeling nauwgezet volgen.