De onderstaande passages ontleende ik aan het boek van Rolph Pagano: "Burn-out is een keuze, in de spreekkamer van een managementcoach".
(2004). Uitgegeven door Servire, Kosmos-Z&K Uitgevers, Utrecht/Antwerpen.

De V-wig helpt meer inzicht te krijgen op de wijze waarop je geluk kunt nastreven en frustratie uit de weg kunt gaan.

De V-wig:

".... je kunt twee lijnen tekenen. Twee assen eigenlijk en op de ene as staat je ideaal en op de andere de realiteit.
Dat is niet per se hetzelfde maar hier zijn we wel op uit..... wat je hier al gelijk kunt zien, is dat die twee lijnen elkaar raken
op het punt waar ideaal en realiteit samenvallen.... laten we dat punt voor het gemak "geluk" noemen".

"Als we weg zijn uit dat gelukspunt, als er dus aan de realiteit iets ontbreekt dat we idealiter graag zouden hebben,
dan gaan we de kloof in deze wig dichten door de realiteit aan te pakken. Het verlies moet worden opgeheven.
Dus dan gaan we de buitenwereld fixen, naar onze hand zetten, onder controle brengen....de kloof tussen ideaal en realiteit
kan ook te groot worden. Dan lukt het niet meer om de assen dicht genoeg bij elkaar te brengen zodat het verlies nog te accepteren is.
Als je die lijn gepasseerd bent, spreken we niet meer van ambitie maar van frustratie.....In dit gebied zul je bereid moeten zijn je verlies
te nemen, door je ideaalbeeld bij te stellen. Een compromis te sluiten met de realiteit.

Als het niet kan zoals het moet, moet het maar zoals het kan".