In zijn boek "Gedragsmanagement, waarom mensen zich (niet) gedragen", uitgegeven door Wormer,
Inmerc bv. (1999) beschrijft Theo Poiesz zijn Triade-model. Het is een instrument waarmee gedrag kan worden verklaard,
voorspeld en beinvloed. In dit triademodel wordt gedrag bepaald door drie factoren: Motivatie,
capaciteit en gelegenheid. Hieronder zal ik de factoren kort aanstippen:

Motivatie: Motivatie is de mate waarin de persoon een doel wenst te bereiken, of interesse heeft voor bepaald gedrag.

Capaciteit: Capaciteit is de mate waarin de persoon zelf over de eigenschappen, vaardigheden of instrumenten beschikt
om een bepaald gedrag uit te voeren.

Gelegenheid: Gelegenheid betreft de mate waarin de buiten de persoon gelegen omstandigheden bevorderend of remmend inwerken
op bepaald gedrag. Het samenspel van deze factoren leidt uiteindelijk tot gedrag en gedragsverandering.


(Een visuele voorstelling van het Triade-model met hoge waarden voor M (Motivatie) en G (Gelegenheid) en een lagere waarde
voor C (Capaciteit). De stippellijn duidt op de maximum waarde voor C)