Om meer inzicht te verkrijgen in jezelf en in jouw relatie met de omgeving kun je onderstaande SWOT analyse gebruiken.
Ik heb de tekst ontleend aan: http://nl.wikipedia.org.
De sterkte-zwakteanalyse is een bedrijfskundig model dat intern de sterktes en zwaktes en in de omgeving
de kansen en bedreigingen analyseert; op basis hiervan wordt vervolgens de strategie bepaald.
De Engelse term SWOT-analyse wordt ook vaak in het Nederlands gebruikt en bevat de vier elementen:
Strengths, Weaknesses, Opportunities en Threats. Echter dekt ook de Engelse term niet de gehele lading,
gezien het doel een strategie voor de toekomst is en niet alleen een analyse van de huidige stand van zaken.
SWOT wordt ook wel uitgebreid tot SWOTI, waarbij de I staat voor Issues (Kwesties): de kwesties vormen
een belangrijk onderdeel van het model, gezien ze de verbinding zijn tussen de interne en externe analyse.

De sterkte-zwakteanalyse wordt ook wel gebruikt als een middel om beslissingen te nemen.
Zo wordt de sterkte-zwakteanalyse ook gebruikt om de positie, koers of ideeen te herzien
en wordt het verder gebruikt voor planning, marketing, beoordeling van de concurrentie, organisatieontwikkeling,
productontwikkeling, onderzoek en teambuilding.

Een andere populaire toepassing van de sterkte-zwakteanalyse is het gebruik als hulpmiddel bij het verkrijgen
van een duidelijker zelfbeeld; bijvoorbeeld ter voorbereiding op een sollicitatiegesprek
of voor het opstellen van een persoonlijk ontwikkelingsplan(POP).
Ook kan het deel uitmaken van een ondernemingsplan.