In de ontwikkeling van jouw talent is het belangrijk steeds meer zicht te krijgen op jouw uitgangssituatie.
De STAR methode kan je daarbij helpen. Met deze methode ga je het volgende na: Wat zijn de situaties waarin je je begeeft?
Welke taken neem je op je? Wat doe je dan? En wat is hiervan het resultaat?

De STAR-methode wordt veel ingezet bij sollicitatiegesprekken.

Onderstaande tekst heb ik ontleend aan: http://www.leerwiki.nl

Wat is de STAR methode
Tijdens een sollicitatiegesprek zijn werkgevers en recruiters op zoek naar bepaalde competenties
en willen ze weten op wat voor een manier een sollicitant zich gedraagt in bepaalde situaties.
Een bekende manier van ondervragen is volgens de STAR methode (ook wel STAR model of STAR techniek genoemd).
De letters van STAR staan voor: Situatie, Taak, Actie, Resultaat. Recruiters willen niet alleen weten
wat je gepresteerd hebt in je werkverleden of bij nevenactiviteiten tijdens je studie,
maar vooral hoe je tot die prestaties bent gekomen. Je kunt bijvoorbeeld erg trots zijn op het feit dat je
in een sponsorcommissie van een studentenvereniging het hoogste bedrag ooit hebt binnengehaald.
Dat zegt echter nog niets over hoe je dat voor elkaar hebt gekregen.
Om het gedrag te kunnen beoordelen zal de recruiter proberen alle informatie van de componenten
van het STAR model proberen te ontdekken. Het belangrijkste is daarbij jouw aandeel in het behalen
van het resultaat. Hieronder staat een beschrijving van hoe je de STAR methode kan gebruiken in een sollicitatiegesprek.

STAR methode componenten

Situatie:
Beschrijf duidelijk maar beknopt de situatie.
In het voorbeeld van de sponsorcommissie kan dat zijn: In 2005 zat ik samen met twee anderen
in de sponsorcommissie van vereniging X. We waren verantwoordelijk voor het binnenhalen
van sponsorgeld om daarmee de geplande activiteiten voor de introductieperiode te kunnen bekostigen.

Taak: Beschrijf wat precies jouw taak of rol was tijdens de situatie.
Hier zijn de recruiters uiteindelijk het meest benieuwd naar: wat was jouw aandeel.
En dus niet wat het team, de groep of een commissie bereikt heeft.
Mijn taak binnen de commissie was het benaderen van grote bedrijven om daarmee grote bedragen binnen te kunnen halen.

Actie: Beschrijf wat je hebt ondernomen. Ik heb ervoor gekozen
om niet zoals zo veel andere verenigingen doen simpelweg een brief te sturen of te bellen.
Ik heb een korte videofilm gemaakt van de hoogtepunten van de introductie van het jaar ervoor
en een beschrijving van de vereniging. Ik heb een aantal grote bedrijven die videoboodschap toegemaild
met een teaser erbij om de film daadwerkelijk te openen.

Resultaat: Beschrijf wat het uiteindelijke resultaat was van je actie.
De videofilm werd erg gewaardeerd. Uiteindelijk hebben drie bedrijven een groot bedrag gestort
en heb ik het hoogste sponsorbedrag ooit binnen gehaald voor de vereniging.
Ik heb twee van de sponsors zelfs zover gekregen de aankomende drie jaar weer geld te geven.