Locus of control is een term uit de psychologie waarmee de wordt aangeduid in welke mate
iemand de oorzaken van wat hem overkomt bij zichzelf of juist buiten zichzelf zoekt.
Locus of control is een eigenschap van iemands persoonlijkheid, en er kunnen grofweg twee soorten onderscheiden worden:

Intern: Iemand met een interne locus of control gelooft dat hij zijn eigen leven bepaalt.

Extern: Iemand met een externe locus of control gelooft dat zijn leven bepaald wordt door zijn omgeving,
een hogere macht of andere mensen.

Het locus of control-concept werd voor het eerst geformuleerd door de psycholoog J.B. Rotter in 1954
en later verder uitgewerkt door H. M. Lefcourt. (Ontleend aan Wikipedia)

Bij talentontwikkeling is de interne Locus of control erg belangrijk. Het gevoel dat je zelf richting kunt geven
aan je leven is van belang om hierin te willen investeren.

Hoe zit het met jouw Locus of control?