De Roos van Leary, ontwikkeld door Timothy Leary, is een communicatiemodel dat is voortgekomen uit een psychologisch onderzoek
naar de werking van gedrag. De Roos van Leary gaat ervan uit dat gedrag, gedrag oproept. Met andere woorden; de Roos gaat uit
van actie en reactie, oorzaak en gevolg, zenden en ontvangen. De grote verdienste van de Roos van Leary ligt in het feit
dat de Roos laat zien: Welk gedrag door welk gedrag wordt opgeroepen en hoe gedrag te beinvloeden is.

Leary ontdekte dat 'samen', 'tegen', 'boven' en 'onder' in relatie stonden tot elkaar. En wel op de volgende manier:
Samen-gedrag roept samen-gedrag op (symmetrische werking). Tegen-gedrag roept tegen-gedrag op (symmetrische werking).
Boven-gedrag roept onder-gedrag op (complementaire werking). Onder-gedrag roept boven-gedrag op (complementaire werking).
Met andere woorden: Als mensen samen-gedrag vertonen, dan roepen ze samen-gedrag bij de ander op
(voorbeeld: 'helpend gedrag' roept 'meewerkend' gedrag op). Als mensen tegen-gedrag vertonen, dan roepen ze
tegen-gedrag bij de ander op (voorbeeld: 'aanvallend gedrag' roept 'opstandig gedrag' op). Als mensen boven-gedrag vertonen,
dan roepen ze onder-gedrag bij de ander op (voorbeeld: 'concurrerend gedrag' roept 'teruggetrokken gedrag' op).
Als mensen onder-gedrag vertonen, dan roepen ze boven-gedrag bij de ander op (voorbeeld: 'volgend gedrag' roept 'leidend gedrag' op).

Een groot misverstand over de Roos van Leary is dat sommigen stellen dat de Roos van Leary mensen wil typeren
ofwel wil karakteriseren. Dit is niet het geval. De Roos van Leary wil namelijk gedrag typeren en de werking van dat gedrag
op anderen verduidelijken. Het gaat bij de Roos van Leary dus over de interactie tussen mensen; niet over hoe
mensen qua karakter zijn. Daarbij stelt de Roos van Leary dat ieder mens elke gedraging uit de roos in zich heeft
en op gezette tijden (binnen specifieke situaties) inzet.
Dat ieder mens voorkeurgedragingen heeft is evident. De Roos van Leary is echter geen methode om mensen (en diens menstype/karakter) in
hokjes te plaatsen.

Bron: Wikipedia