Het Peter Principle is een wet op het gebied van de organisatiekunde, in 1969 geformuleerd door dr. Laurence J. Peter,
die beoogt een verklaring te geven voor het slechte functioneren van veel organisaties.
Hoewel de "wet" met een korrel zout genomen dient te worden, is ze niet van alle realiteit ontbloot.
Deze wet is in dit opzicht verwant aan de wet van Parkinson.

Het Peterprincipe is als volgt geformuleerd:

In een hierarchie stijgt elke werknemer tot zijn niveau van incompetentie.
(In het oorspronkelijke Engels: 'In a hierarchy every employee tends to rise to his level of incompetence'.)
Het door Peter beschreven 'mechanisme' werkt aldus dat een werknemer, die in zijn eerste functie binnen die hierarchie
goed functioneert, daarmee in beginsel in aanmerking komt voor promotie naar een hogere functie.
Indien hij in die volgende functie ook goed functioneert, staat weer de weg naar een volgende hogere functie open.
(Uiteraard zodra die gelegenheid zich voordoet, en het is ook mogelijk dat de werknemer reeds in zijn eerste functie
niet goed blijkt te functioneren.)

Dat proces stopt echter op het moment dat de werknemer, in de functie die hij, meestal na die promotie,
blijkt te bekleden, niet goed blijkt te functioneren. Hij blijkt dan niet te beschikken over de (extra) vaardigheden
of eigenschappen die hij voor die nieuwe functie nodig heeft.

Vanaf dat moment neemt zijn nut voor de organisatie echter snel af, desnoods tot het moment
dat hij een (per saldo) negatieve bijdrage aan de organisatie levert. Terugplaatsing in zijn vorige functie is echter
niet mogelijk: zowel de werknemer als de organisatie zouden daarmee impliciet toegeven een beoordelingsfout
gemaakt te hebben. De werknemer blijft dus in zijn functie gehandhaafd, met alle problemen van dien.

Peter stelt dat als dit proces maar lang genoeg door gaat, elke werknemer in theorie zijn 'niveau van incompetentie'
kan bereiken. Als alle werknemers in een hierarchie dit niveau bereikt hebben,
is de hoeveelheid verricht nuttig werk nul, aldus Peter.

Bron: http://nl.wikipedia.org