Matrix van werkplezier en affiniteit

Met affiniteit bedoel ik het je aangetrokken voelen tot bepaald werk.
Je herkent jouw affiniteit als je je prettig voelt bij wat je doet,
bij waar je bent en bij wie je bent.
Je merkt affiniteit ook op als jouw werk je energie geeft.
Als de tijd ongemerkt voorbij lijkt te gaan en jouw inzet je weinig inspanning kost.

Ik ga ervan uit dat als je je aangetrokken voelt tot jouw werk
dat je dit beter en met meer liefde zult doen dan de mensen die deze affiniteit niet hebben.

Het is belangrijk helder te hebben waar jouw affiniteit ligt.

Los van het soort werk dat je graag doet, kan werkplezier al of niet aanwezig zijn.
De ideale mix is helder hebben wat voor soort werk je graag doet
onder welke arbeidsomstandigheden en met welke collega's.

In de matrix heb ik hier het symbool van de zon voor gebruikt.
De regen staat voor werk dat je niet prettig vindt en dat je ook geen werkplezier oplevert.
Andere mogelijkheden zijn het werkplezier hebben zonder dat je je roeping echt hebt gevonden (wolk).
Of tenslotte het doen wat je graag doet onder omstandigheden die (nog) geen werkplezier opleveren (wolk en zon).

De kracht van deze matrix zit in het feit dat elke positie om andere interventies vraagt:
Soms zal je verder moeten onderzoeken waar je hart ligt (je affiniteit)
in andere gevallen zal je moeten kijken of je de werkomstandigheden kunt aanpassen,
of jezelf kunt aanpassen aan de werkomstandigheden.

Het is belangrijk je te realiseren dat alle posities hun eigen waarde hebben.
Je niet goed voelen helpt je te veranderen en regen is ideaal in een droge periode.

Elke positie geeft richting en draagt bij aan het vinden
en het verder ontwikkelen van jouw talent.