Gevoel krijgen voor wat er speelt

Om jouw talent verder te kunnen ontwikkelen is het van belang dat je de wereld steeds meer leert ervaren
zoals deze in werkelijkheid is.
Dat je leert om de door jouw aangeleerde vervormingen los te laten
en jouw oordelen te herkennen en waar mogelijk weer te laten varen.