De kwaliteitscirkel van Deming is een creatief hulpmiddel voor kwaliteitsmanagement en probleemoplossen
ontwikkeld door William Edwards Deming.

De cirkel beschrijft vier activiteiten die op alle verbeteringen in organisaties van toepassing zijn.
De vier activiteiten zorgen voor een betere kwaliteit. Het cyclische karakter garandeert dat de kwaliteitsverbetering
continu onder de aandacht is.


De vier activiteiten zijn:

PLAN : Kijk naar de huidige werkzaamheden en stel een plan voor de verbetering van deze werkzaamheden op.
Stel voor deze verbetering doelstellingen vast.

DO : Voer de geplande verbetering uit in een gecontroleerde proefopstelling.

CHECK : Meet het resultaat van de verbetering en vergelijk deze met de oorspronkelijke
situatie en toets deze aan de vastgestelde doelstellingen.

ACT : Evalueer deze analyse en neem een besluit: voer de verbetering door in het gehele proces
of besluit de verbetering niet door te voeren.

De Deming cirkel is bij talentontwikkeling zeer bruikbaar. Inzet van talent is geen vaststaand feit maar een proces in ontwikkeling.


Bron: http://nl.wikipedia.org