Het is de kunst zo veel mogelijk dat te doen dat van belang is en niet direct urgent.
Alle andere kwadranten leveren een veel kleinere bijdrage
aan de resultaten die gewenst zijn.

Bron: http://www.careerdevelopmentplan.net.