In een drietal cirkels vat Covey samen op welke wijze je je aandacht productief kunt richten.

De cirkel van betrokkenheid gaat over alle dingen die je raken en waarbij je je betrokken voelt.
De wereldvrede, het milieu en andere zaken. Het gaat over grote zaken waar je geen directe invloed op hebt.
De volgende cirkel is de cirkel van invloed. Je hebt misschien niet direct invloed op de wereldvrede maar je kunt wel liefdevol
voor je partner en kinderen zijn. Het milieu veranderen is misschien te veel gevraagd
maar zelf je afval scheiden is iets dat wel binnen je macht ligt.

Het is de kunst je aandacht niet te verliezen aan zaken die in de cirkel van je betrokkenheid liggen
maar niet direct in jouw cirkel van invloed. Het resultaat van investeren in zaken waar je geen invloed hebt is verlies van je energie.

Binnen de cirkel van invloed zijn er zaken die je na aan het hart liggen.
Dit zijn de zaken die de meeste aandacht verdienen. Hierin investeren leidt tot geluk. Niet het geluk van comfoor
of prijzen, maar het geluk van doen wat bij je past. Het leveren van een bijdrage aan jouw wereld.