Cognitieve dissonantie is een psychologische term voor de onaangename spanning die ontstaat bij het kennis nemen van feiten
of opvattingen die strijdig zijn met een eigen overtuiging of mening, of bij gedrag dat strijdig is met iemands overtuiging.

De theorie van de cognitieve dissonantie is ontwikkeld door Leon Festinger en werd voor het eerst gepubliceerd in zijn boek
'A theory of cognitive dissonance.'dat in 1957 verscheen.

Bijvoorbeeld: Iemand wil een nieuwe auto kopen, heeft al een keuze gemaakt voor een merk maar aarzelt
tussen twee verschillende kleuren, rood en blauw. De blauwe kan wel in metallic geleverd worden maar de rode niet.
Hij (of zij) vindt daarbij de rode het mooist, maar wil ook metallic om de lak beter te beschermen.
Na lang aarzelen laat hij de metalliclak tenslotte de doorslag geven, ook omdat de garagehouder hem dat aanraadt,
en kiest voor de blauwe. Na een paar weken in de nieuwe (blauwe) auto gereden te hebben merkt hij dat als hij
een rode auto van hetzelfde merk ziet rijden hij die minder mooi vindt dan hij eerst dacht.
Onbewust heeft hij zijn mening herzien. Er is niet langer een strijdigheid van een verlangen naar een rode auto
en het feit dat hij voor een blauwe gekozen heeft.

Het gevaar ontstaat dat je de nieuwe informatie zo interpreteert dat het weer past in jouw oude vertrouwde patroon.
Hierdoor keert de rust terug maar heb je een kans gemist om jezelf verder te ontwikkelen.

Bron: wikipedia