Omgaan met emoties

Het herkennen erkennen en het om kunnen gaan met emoties is erg belangrijk bij talentontwikkeling.
Het vraagt oefening deze emoties te leren sturen in plaats van erdoor gestuurd te worden.