Op Loopbaan.nl vond ik onderstaande tekst over het doelen stellen. Be-ing SMART helpt je
jouw talent verder te ontwikkelen.

Grotere plannen maken? BE SMART!

Kleine, eenmalige voornemens, zoals bijvoorbeeld op bezoek gaan bij die vriend of een keertje lekker koken,
zijn goed te overzien. Als je echter voornemens hebt die zich over een langere tijdsperiode uitstrekken
en minder eenvoudig te bereiken zijn, kun je deze beter 'smart' formuleren. Daarmee maak je je voornemen concreet
en controleerbaar. De kans dat je je voornemen dan ook daadwerkelijk met succes uitvoert, wordt er groter door.

BEzieling

Je moet het echt graag willen, er enthousiast over zijn. Stel je voor dat je als door een wonder
het doel nu al hebt bereikt, hoe voel je je? Ben je gelukkig? Zo ja, dan heb je een goed doel gesteld,
je voelt je plezierig. Zo nee, ga eens nadenken of dit doel wel echt is wat je wilt.

Specifiek

Formuleer je doel zo dat het resultaat concreet is; niet te algemeen en niet te gedetailleerd.
'Je gezonder en fitter willen voelen' is te algemeen. Je maakt het concreet door bijvoorbeeld te zeggen:
'Ik meld me aan bij een fitnessclub voor een wekelijks uurtje fitness.'

Meetbaar

Je doel moet te meten zijn in kwantiteit (hoe veel, hoe vaak) en kwaliteit (hoe goed).
'Ik ga iedere week op donderdagavond van 20.00 tot 21.00 uur trainen. Ik wil me er energieker door voelen.'

Acceptabel

Je doel moet haalbaar en realistisch zijn en bij je leefomstandigheden passen.
Een drukke baan en de zorg voor drie kinderen willen combineren met vijf avonden per week sporten, is niet acceptabel.
De kans dat dat lukt, is nagenoeg nihil. 'Ik ben 's avonds meestal op tijd thuis en heb op donderdag weinig
andere verplichtingen. E�n uur per week sporten is haalbaar.'

Relevant

Levert het je iets op? Bereik je er je doel mee? Als je lid zou worden van een schaakclub,
is dit in het kader van je doelstelling weinig relevant. 'Aerobics helpt me mijn conditie te verbeteren,
waardoor ik me inderdaad fitter zal gaan voelen.'

Traceerbaar/Tijdgebonden

Traceerbaar houdt in dat je van tevoren vaststelt waar je meetpunten liggen.
Wanneer ga je na of je je doelstelling gehaald hebt? Wanneer vinden je tussentijdse controlemomenten plaats?
Dat zijn momenten waarop je evalueert hoe het ervoor staat. Moet er iets bijgesteld worden in je doelstelling?
Ga je ermee door of niet? Breid je de doelstelling uit? Zet deze controledata in je agenda,
zodat je het proces blijft volgen.'Over een maand bekijk ik of ik elke week ben geweest,
of het een haalbare kaart is. Ik ga na of ik me gezonder voel en bepaal mijn vervolgstappen.'