Welke talenten zijn er nu eigenlijk te onderscheiden?

In het boek 'Liefde voor Talent' van Aernout Cohen, Quirijn Spijker en Geert Hofman(2003)
uitgegeven door het spectrum, typeert hij acht managementtalenten en acht operationele talenten.
Uit zijn onderzoek blijkt dat wij allemaal over zo'n vier talenten beschikken.

De Managementtalenten zijn:

1. Bestuurder
De bestuurder houdt zich bezig met het ontwikkelen en bepalen van de visie en strategie.
Hij neemt verantwoorde besluiten en denkt in kengetallen, wet en regelgeving en economische grootheden.

2. Producent
De Producent legt zich erop toe om onder tijdsdruk prestaties bij anderen af te dwingen.
Hij gebruikt concrete outputcriteria en de beschikbare middelen om zo effici�nt en effectief mogelijk
de SMART geformuleerde doelstellingen te bereiken.

3. Bemiddelaar
De bemiddelaar heeft het vermogen te denken en te handelen in belangen. Hij wendt dit aan om partijen
die in conflict zijn weer bij elkaar te brengenen een win-win resultaat te verkrijgen.

4. Innovator
De innovator is de vernieuwer. Hij is constant op zoek naar innovatie en stimuleert anderen daarin.

5. Stimulator
De stimulator werkt graag voor en met groepen. Hij stimuleert, motiveert en enthousiasmeert anderen en maakt
daarbij gebruik van de groepsdynamiek.

6. Mentor/Coach
De Mentor/Coach richt zich op de persoonlijke ontwikkeling van individuen op lange termijn.
Hij investeert daarin zolang de pupil een lerende houding aanneemt.

7. Coordinator
De Co�rdinator richt zich op het stroomlijnen van bedrijfsprocessen.
Hij werkt altijd de Plan, Do, Check en Act-Cirkel van Deming keurig af.

8. Controleur
De controleur gebruikt de beschikbare management-informatie voor het geven van adviezen ten behoeve van de besluitvorming.De operationele talenten zijn:

1. Planner
De planner vertaalt de strategie naar concrete plannen. Hij heeft behoefte aan duidelijkheid en structuur.

2. Uitvoerder
De Uitvoerder werkt graag zelfstandig, hij kan onder grote tijdsdruk werken om een hoge productiviteit te halen.
De uitvoerder heeft gezonde spanning nodig om optimaal te presteren. Vaak is de wil om te presteren groter dan de fysieke mogelijkheden.

3. Regelaar/Netwerker
Dit talent heeft twee aspecten. De Regelaar lost problemen op,het liefste meerdere tegelijkertijd,
met behulp van zijn uitgebreide netwerk en hulpbronnen. De Netwerker is de andere kant van dit talent en bouwt
heel bewust en actief aan zijn netwerk door een web te spinnen van vele contacten.
Deze contacten worden dan aangeboord voor het oplossen van de problemen. Dit doet de Netwerkerop basis van wederkerigheid.

4. Meedenker
Dit talent heeft ook weer twee aspecten. De meedenker heeft een sterke klantbinding en behartigt op een actieve manier
de belangen van de externe klant in de interne organisatie. De Meedenker anticipeert op wensen van anderen en handelt
daar pro-actief op. Een Meedenker wordt daar graag voor beloond en wordt gestimuleerd door het feit dat die ander
iets met zijn adviezen doet.

5. Sfeermaker
Er zijn sfeermakers en sfeerbrekers. Beiden zijn sfeermakers en bepalend voor de stemming in een groep.
Ze zijn vaak extravert en erg gericht opanderen. Vaak gebruiken ze humor als communicatiemiddel.

6. Betrokkene
De betrokkene kan zich volledig richten op de ander. Hij luistert 'groot', hij luistert om te begrijpen. De ander
voelt zich gerespecteerd en gewaardeerd.

7. Vastlegger
De Vastlegger borgt informatie zodat deze reproduceerbaar is en gebruikt kan worden ten behoeve van het collectief.
Hij kan zeer geconcentreerd werken en maakt gebruik van moderne systemen. De dossiers van de Vastlegger zijn altijd compleet.

8. Bewaker
Het laatste operationele talent heeft ook weer twee aspecten. De Bewaker richt zich op het naleven van afspraken
in de bedrijfsvoeringof in omgangsvormen. Hij bewaakt hierin de door de groep vastgestelde normen.
De Bewaker is het geweten van de groep en laat van zich horen als normen en waarden worden overschreden.