Om met jouw talent aan de slag te kunnen is het van belang eerst goed te weten waar je nu staat.

Hier vind je de 4DKL klachtenlijst, en scorelijst. Je kunt de lijst gebruiken om inzicht te krijgen
in het aantal en de ernst van de klachten die je mogelijk momenteel hebt. Het is een hulpmiddel om
na te gaan wat je nodig hebt en in welke richting de klachten zich ontwikkelen.